МИНЕРАЛ 2000 ЕООД - КАРИЕРА, с. Студена

Дирекция за минерални ресурси е част от групата STRABAG SE, един от водещите производители на пазара на материали за кариери в Централна, Югоизточна и Източна Европа.

Сертификати
Сертификати

[ ]

Продукти
Продукти

[ ]

Кариера „Пери”, с. Студена
Кариера „Пери”, с. Студена

[ ]