„ЩРАБАГ“ ЕАД - кариера „Пери“, с. Студена

Дирекция „Минерални ресурси“ е част от концерна STRABAG SE, един от водещите производители на пазара на кариерни материали в Централна, Югоизточна и Източна Европа.

Вижте по-голяма карта

Ценова листа 2024 кариера Пери
Ценова листа 2024 кариера Пери

[ ]

Общи условия Щрабаг ЕАД
Общи условия Щрабаг ЕАД

[ ]

Сертификати
Сертификати

[ ]